هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

می‌توان گفت کسی نیست که تصوری هرچند مبهم از تیراندازی نداشته باشد ولی تیراندازی ورزشی معمولاً با تصور عمومی افراد تفاوت دارد.


ورزش تیراندازی که ده‌ها رشته رسمی و تعدادی رشته غیررسمی دارد یکی از متنوع‌ترین و مدال آورترین رشته‌های ورزشی است که درعین‌حال جذابیت‌های خاص خود را در هر شاخه و گرایشی دارد از تیراندازی باکمان که بگذریم، انواع سلاح‌ها به شکل تفنگ‌ها و تپانچه‌های گوناگون برای تیراندازی ورزشی به کار گرفته می‌شوند. ازجمله تفنگ تپانچه بادی، تفنگ‌ها و تپانچه‌های خفیف، انواع سلاح‌های شکاری و جنگی و...