هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

می‌توان گفت کسی نیست که تصوری هرچند مبهم از تیراندازی نداشته باشد ولی تیراندازی ورزشی معمولاً با تصور عمومی افراد تفاوت دارد.


ورزش تیراندازی که ده‌ها رشته رسمی و تعدادی رشته غیررسمی دارد یکی از متنوع‌ترین و مدال آورترین رشته‌های ورزشی است که درعین‌حال جذابیت‌های خاص خود را در هر شاخه و گرایشی دارد از تیراندازی باکمان که بگذریم، انواع سلاح‌ها به شکل تفنگ‌ها و تپانچه‌های گوناگون برای تیراندازی ورزشی به کار گرفته می‌شوند. ازجمله تفنگ تپانچه بادی، تفنگ‌ها و تپانچه‌های خفیف، انواع سلاح‌های شکاری و جنگی و...

 

در تیراندازی اصول و فنونی وجود دارد که در همه شاخه‌ها کم‌وبیش مشابه است اصول اساسی تیراندازی عبارت‌اند از:

·        اصل ایمنی (Safety)

·        حالت گیری (Positioning)

·        نگهداری سلاح (Holding)

·        تنفس (Breathing)

·        نشانه‌روی (Aiming)

·        ماشه کشی (Triggering)

·        عملیات تکمیلی (Follow Through)

 

رعایت این اصول در هر شلیک از طریق روش‌های (فنون) انجام می‌پذیرد و ضامن یک شلیک خوب و اصابت به مرکز هدف است در تیراندازی علاوه بر تکنیک خوب، توان بدنی، توان ذهنی و تاکتیک هم شروط لازم برای موفقیت هستند و همه این‌ها با آموزش و تمرین به دست می‌آیند تجهیزات تیراندازی ورزشی نسبتاً گران‌قیمت و کمیاب هستند و مکان انجام شلیک‌ها هم ملزومات و چهارچوب‌های خاصی دارد ولی درعین‌حال روی آوردن به این رشته امروزه حتی در استان‌های نسبتاً محروم ایران هم غیرممکن نیست شروع تیراندازی معمولاً با رشته‌های بادی است و کسانی که در یک‌رشته بادی پیشرفت و موفقیت قابل قبولی به دست می‌آورند گاهی وارد رشته‌های خفیف و سایر گرایش‌های تیراندازی ورزشی می‌شوند و گاهی هم در همان رشته بادی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.