هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

مدرک تحصیلی

سمت

نام

#

ارشد تکنولوژی آموزشی

رئیس هیئت

سید محسن حسینی

1

ارشد فقه و حقوق

نایب‌رئیس هیئت

نرگس ابراهیمی

2

ارشد فناوری و اطلاعات

دبیر هیئت

سید محمد حسینی

3

کارشناس حسابداری

 امور فرهنگی

آرزو طالبی

4

کارشناسی برق

کمیته فنی

نقی گودرزی

5

 

مربیان تیراندازی

مدرک مربیگری

رشته تیراندازی

نام

#

درجه 3 بین‌المللی

اهداف ثابت

سید محسن حسینی

1

درجه 3 بین‌المللی

اهداف ثابت

نرگس ابراهیمی

2

درجه 3 کشوری

اهداف ثابت

فاطمه یداللهی

3

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

میلاد صفاریان

4

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

نقی گودرزی

5

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

سیامک اسلامی

6

 

داوران تیراندازی

مدرک داوری

رشته تیراندازی

نام

#

درجه 3 بین‌المللی

اهداف ثابت

سید محسن حسینی

1

درجه 3 بین‌المللی

اهداف ثابت

نرگس ابراهیمی

2

درجه 3 بین‌المللی

اهداف ثابت

مهدی رجبعلی نژاد

3

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

سید محسن حسینی

4

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

میلاد صفاریان

5

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

نقی گودرزی

6

درجه 3 بین‌المللی

اهداف پروازی

عقیل قلی تبار

7