هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

هیئت تیراندازی بابلسر Iran ISSF

این هیئت ورزشی در سال 1387، توسط جناب آقای سید محسن حسینی به صورت رسمی در دو رشته اهداف پروازی و اهداف ثابت شروع بکار کرده است.

بسیار پیش می آید که یک ورزشکار در تمرین خوب است ولی در روز مسابقه دچار اضطراب می شود. همه ما در زندگی با اضطراب روبرو می شویم، مهم این است که چگونه با آن کنار بیاییم و بر آن غلبه کنیم. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید اضطراب را بشناسیم.

 

اضطراب یک هیجان مرکب است:   اضطراب= ترس+انتظار


یک ورزشکار ممکن است با انتظارات فردی، خانوادگی، ملی و غیره روبرو باشد که گاهی لازم است تعدیل شوند وگرنه برای وی مشکل ساز خواهند شد و عامل بالا رفتن اضطراب وی خواهند بود.


انتظاری که این سه شرط را نداشته باشد باید تعدیل شود:

  •  معقول باشد
  •  قابل دسترس باشد
  •  تکرارپذیر باشد


هفت قانون برای رفع اضطراب:


1.      ترس به خودی خود مذموم نیست و در بسیاری از موارد ترس برای انسان طبیعی است ولی مهم این است که گاهی دیگران متوجه ترس ما می شوند و گاهی نمی شوند!

2.      گاهی مربی دچار اضطراب می شود و نه تنها بر آن غلبه نمی کند بلکه اضطراب خود را به ورزشکار هم منتقل می کند! مربی باید بتواند بر اضطراب خود غلبه کند و جلوی انتقال آن به ورزشکار را بگیرد. این یکی از مواردی است که ترس فرد برای دیگران نباید آشکار شود.

3.      میزان ترس و انتظار با هم رابطه مستقیم دارند به این معنی که هرچه انتظار بالاتر برود یا پایینتر بیاید، ترس هم بیشتر یا کمتر می شود.

4.      لازم است که مربی پیش از اعزام ورزشکار به مسابقات، با روحیات و انگیزه و هدف او از ورزش کردن کاملا آشنا باشد

5.      گاهی انتظاری وجود دارد که بدست آوردن آن مستلزم از دست دادن چیزهای بزرگتری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا رفتن اضطراب است.

6.      با تعدیل انتظارات، اضطراب فرد کم می شود ولی اگر با یک حرف نابجا برای فرد انتظارات نابجا درست کنیم اضطراب فرد بالا می رود و بر نتیجه کار او تاثیر منفی می گذارد.

7.      تنها چیزی که اضطراب را شکل می دهد، انتظارات و ترسی است که به شکل تصورات ذهنی است و راه غلبه و درمان آن تعدیل انتظارات است.

 

اضطراب ناشی از ترس به دو عامل بستگی دارد:

·        انرژی روانی: نیرویی است که همراه با پاداش است و هیچ ریسک یا خطری را به دنبال ندارد.

·        فشار روانی: عاملی است که با تنبیه یا از دست دادن چیزی یا احتمال خطر همراه است.

 

اضطراب شکلهای مختلف دارد:

  • خشم
  • یأس
  • خواب آلودگی
  • بازی

 

حد مطلوب انرژی روانی (بهترین حالت اضطراب) "منطقه ی بازی" است؛ یعنی مربی باید تلاش کند که انرژی روانی فرد بالا و فشار روانی او پایین باشد تا بهترین شرایط روانی را برای مسابقه و تمرین داشته باشد.